Bring-up و اشکالزدایی طراحی FPGA


Bring-up و اشکالزدایی طراحی FPGA PDF 30 صفحه فارسی توسعه جزئیات دستورالعمل bring up یک طراحی، برای اطمینان از نظامند بودن کار bring up طراحی و جامع بودن محدوده آزمایشات، دارای اهمیت است. از مستندات دستورالعمل می توان مجدد برای مستند کردن آزمایشات تولید بعدی استفاده کرد. معمولا دستورالعمل توسط تیم های طراحی FPGA و PCB توسعه می یابد. تست های قبل از روشن کردن برد دو نوع بررسی قبل از روشن کردن برد وجود دارد: بازرسی بصری و اتصال کوتاه ها. آزمایشات بصری برد بر جنبه های مکانیکی تمرکز دارد: اطمینان از اینکه همه المانهای الکترونیکی لحیم شده اند، هیچ پل لحیم نشده و اتصالات بد لحیم شده وجود ندارد، همه پایه های زمین و تغدیه وصل شده اند. مدارهای اتصال کوتاه: بررسی مدارات اتصال کوتاه شده در همه مسیرهایی که از تغذیه می آیند و از همه رگولاتورهای ولتاژ خارج می شود. اکتفا به این موارد برای بررسی اتصالات تغذیه کافی نیست.  تست های بعد از روشن کردن برد بررسی های بعد از روشن کردن برد به صورت زیر طبقه بندی می شود: سطوح ولتاژ، توالی تغدیه، توان مصرفی، کلاک ها، ریست ها، سطوح گرما، شکست های مکان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *